oferta szkoleniowa

Warsztat „W stronę empatii – komunikacja w duchu NVC”

Zapraszamy na warsztat wprowadzający do metody komunikacyjnej Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication), autorstwa Marshalla B. Rosenberga, bazującej na wzajemnym szacunku, potrzebach i emocjach naszych oraz naszych rozmówców. Uczestnicy warsztatu poznają kluczowe zagadnienia Porozumienia bez Przemocy, przeanalizują dwa modele komunikacyjne, tzw. języka szakala…

Rady Nadzorcze 2016

Po raz kolejny zapraszamy Państwa na kurs przygotowujący do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Program kursu, realizowany zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie…

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian

Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, biorącej udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o odpadach, obowiązująca od…