szkolenia olsztyn

Warsztat „W stronę empatii – komunikacja w duchu NVC”

Zapraszamy na warsztat wprowadzający do metody komunikacyjnej Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication), autorstwa Marshalla B. Rosenberga, bazującej na wzajemnym szacunku, potrzebach i emocjach naszych oraz naszych rozmówców. Uczestnicy warsztatu poznają kluczowe zagadnienia Porozumienia bez Przemocy, przeanalizują dwa modele komunikacyjne, tzw. języka szakala…

Rady Nadzorcze 2016

Po raz kolejny zapraszamy Państwa na kurs przygotowujący do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Program kursu, realizowany zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie…

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

„Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie, powinna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie”.…