szkolenia olsztyn

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych zmian

Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, biorącej udział w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o odpadach, obowiązująca od…

„E-biznes do kwadratu – Spotęguj swoją sprzedaż”

Zapraszamy do wzięcia udziału w cieszącym się ogromną popularnością szkoleniu pt. „E-biznes do Kwadratu – Spotęguj Swoją Sprzedaż”, którego celem jest przedstawienie 33 technik pozwalających w niezwykle krótkim czasie zwiększyć obroty Państwa e-sklepów nawet o kilkaset (a w pewnych przypadkach…