Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

„Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie, powinna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie”.

Zapraszamy na KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH w Olsztynie, przygotowujący do egzaminu państwowego.

Program kursu (100 dydaktycznych) obejmuje zagadnienia dotyczące działalności spółek prawa handlowego (spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), specyfiki działów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie, prawa, finansów, marketingu oraz restrukturyzacji i budowania strategii rynkowych – zostanie zrealizowany w trybie weekendowym w następujących terminach: 28-29.03, 11-12.04, 9-10.05, 31-31.05, 19-21.06.2015.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są doświadczeni trenerzy (pracownicy Ministerstwa Finansów, radcowie prawni, członkowie rad nadzorczych), łączący w swojej działalności szeroką wiedzę teoretyczną z praktyką.

Cena kursu 4500,00 zł brutto obejmuje:

  • udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę,
  • materiały szkoleniowe,
  • bezpłatny dostęp do pełnej wersji e-repetytorium do pierwszego wyznaczonego terminu egzaminu,
  • weryfikację wiedzy uczestników zdobytej podczas kursu (pre- i post-testy),
  • możliwość zapisania uczestników do egzaminu państwowego,
  • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu,
  • serwis kawowy podczas wszystkich spotkań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@agrocarbon.eu najpóźniej do 16 marca 2015 roku.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami drogą mailową: szkolenia@agrocarbon.eu lub telefoniczną: 508 947 660.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

Gwarantujemy wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszych specjalistów oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Program i opis kursu do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do pobrania