Szkolenia

W celu zaspokojenia potrzeb szkoleniowych naszych klientów, na bieżąco śledzimy najnowsze trendy, nawiązujemy współpracę z najlepszymi wykładowcami i jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy:

  • szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego i biznesu, dotyczących m.in.

– gospodarki odpadami komunalnymi
– budżetu zadaniowego i Wieloletniej Prognozy Finansowej
– sprawozdawczości budżetowej
– bilansu skonsolidowanego
– podatku VAT w JST
– ordynacji podatkowej
– postępowania egzekucyjnego w administracji
– podatków i opłat lokalnych
– prawa zamówień publicznych (cykl szkoleń obejmujący podstawy i nowelizacje pzp)
– zmian w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego
– prawa wodnego
– kadr i płacy
– kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych i wiele innych

  • szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, zarządzania i przywództwa, komunikacji i współpracy w organizacji, mediacji i negocjacji
  • szkolenia team building (budowanie zespołu)
  • szkolenia z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie, również z wykładowcami wskazanymi przez Państwa
  • szkolenia otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe, integracyjne
  • catering zgodnie z życzeniami klienta
  • materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z proponowanym programem
  • KONKURENCYJNE CENY – przewidujemy zniżki dla instytucji wysyłających większą liczbę uczestników

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!