Rady Nadzorcze 2016

rady

Po raz kolejny zapraszamy Państwa na kurs przygotowujący do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Program kursu, realizowany zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, porusza najważniejsze kwestie m.in. z zakresu działalności przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, prawa cywilnego, spółek prawa handlowego, komercjalizacji i prywatyzacji, związków zawodowych, ładu korporacyjnego oraz rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

Proponujemy zajęcia odbywające się w trybie weekendowym, w następujących terminach: 18-19.06, 01-03.07, 23-24.07, 06-07.08, 19-21.08.2016. Wszystkie zajęcia odbędą się w Gdańsku.

Szczegółowy program oraz dokładne informacje znajdują się na stronie naszego nowego projektu -> www.faktoriaszkolen.pl

Zapraszamy!