opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością budżetową stanowiącą dochód własny gminy.  Nowe przepisy determinują specyficzny sposób postępowania z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (m.in.…